Doktor adamın sırtındaki dev gibi kisti neşter yordamıyla kesip çıkartıyor. Ortalık kan gölü as bayrakları as as as!

Yorumlar

Kategori(ler):

Kist Çıkartma